Hem Skapad : 09/02/22 Senast uppdaterad : 14/03/24 13:42 / 650 inlägg

Vad sysslar de egentligen med på Jordbruksverket?  (Djur och djurskydd) Publicerat måndag 24 mars 2014 12:54

Blogg forysta :Astrids miljö- och samhällsblogg, Vad sysslar de egentligen med på Jordbruksverket?

Jordbruksverket har skapat ett poängberäkningssystem för att beräkna risken av djurhållning. Tanken, om det finns någon, är antagligen att djurhållare med högre risk skall få fler kontrollbesök och de med lägre färre. Tyvärr verkar det vara en ren skrivbordsprodukt. 

Systemet består av ett antal "moduler" där ingående djurslag etc. fått olika poläng. Ju högre poäng desto lägre risk. Har du grävlingar får du 3 poäng och det är lika mycket för djurslaget hund. Harar ger samma poäng liksom häst. Har du däremot akvariefisk blir risken genast större och du får en enda poäng. Har du bara fisk är däremot risken lika stor som för hund och häst dvs 3 poäng. Pälsdjur chinchilla och mink är en mindre risk och ger hela fem poäng vardera. 

Grisar fins det två slag av i Sverige: Gris och minigris: Det senare djurslaget ger hela sju poäng medan en vanlig gris är mer riskabelt och ger bara fem. Men det är mer riskabelt med en hund än med en gris, en vanlig alltså.

Har man verksamhet med djur får man höga poäng. Det är bra om det inte gäller försöksdjur som endast får två poäng. Fjäderfähållning får hela 30 poäng eller nästan lika mycket som hund och häst på 33 poäng. Det finns två slags hästar: "§16 Häst"som är liten risk på 33 poäng medan "Hobby_Häst", som inte fodrar tillstånd, är betydligt mer riskabelt på 24 poäng. 

En godkänd transportör får bara två poäng och det är väl rimligt eftersom omflyttningar och transporter, inklusive omhändertaganden, utgör den största risken för djur. Även slakterier klassas som hög risk med bara en poäng. Rimligt eftersom djuren knappast kommer levande därifrån.

Vidare finns en modul med senaste ställningstagande och en med allvarligaste ställningstagande. Djurförbud är det allvarligaste med en poäng och medför livslång kontroll.

Sen definierar man verksamhetens storlek och delar upp i "små", "medel" och "stor". Har du 15 får hamnar du i klassen "medel" medan om du har 15 getter så anses du ha "stor" verksamhet. Har du en höna eller 6.000 så hamnar du i samma riskklass nämligen "små". Elva stycken pärlhönor blir bums en "stor" verksamhet och klassas som samma risk som 46 miljoner höns. 34 st hönor är en medelstor verksamhet. Klassningen kan förklara varför kontrollanterna oftare väljer att kontrollera några dvärghöns i en trädgård än en stor produktionsanläggning. 34 höns i trädgården anses med detta system vara samma verksamhetsklass som 19.999st hönor i en produktionsanläggning. Ankor kan man bara ha 21 st av för att klassas som "stor".

Sedan är det antal ärenden där fler än nio ger 1 poäng och ett ärende 10 poäng. Flitigt anmälande grannar ger alltså mindre poäng och fler kontroller.

Har det varit mindre än två år sen senaste kontrollen och 500 år framåt bedöms man som liten risk och får 19 poäng. Har det gått mer än 10 år blir det bara 1 poäng.

Mmmm... Det kanske vore bättre att helt enkelt kasta tärning?

Ladda ner här.

Permalink

Kul för chefen, mindre kul för djuren  (Djur och djurskydd) Publicerat onsdag 19 mars 2014 15:20

Blogg forysta :Astrids miljö- och samhällsblogg, Kul för chefen, mindre kul för djuren

”Länsstyrelsen är här för att kolla ett tips som kom in för ett halvår sen men som man inte hunnit med på grund av tidsbrist.”

Till mig hade de tid att komma för sex veckor sedan. Tionde besöket sedan 2009 på påstådd uppföljning. Av vad? Ja det visste de inte. Men tid hade de.

”Hundvalparna hade alltså kunnat räddas betydligt tidigare.”

”Räddad” kan kanske diskuteras. En bra slant till Djurambulansen är däremot räddad. Valparna var inte ens valpar längre.

För ett halvt år sedan har man alltså fått ett lågprioriterat ”tips”. Då skall man skicka ut ett brev till djurägaren om anmälan och be djurägaren svara på det. Då har djurägaren möjlighet att åtgärda brister och djuren kan få det bättre snabbt. I stället ”sparar” man ärendet för att sen kunna slå till med ett ”akut omhändertagande”. Om bristerna varit åtgärdade, miljön uppstädad och ett antal hundar avyttrade hade det dock inte blivit lika bra TV. Bra TV kan kanske ge mer resurser.

Internrevisorns rekommendation 2011: ”Brevhanteringsfunktionen bör snarast komma i gång om så inte redan skett. En ambition bör vara att anmälningsärenden ska skötas från kontoret där så är möjligt samt då resurserna att genom besök hantera anmälningsärenden inte räcker till.”

Det var väl tydligt och bra.

”När man ser facit så här så känns det ju rent ut sagt för jäkligt”, säger Marcus Björklund.  ”Å andra sidan är det omöjligt att veta när man får så litet information som vi har i de här ärendena, vilket som är det allra värsta. Nu är vi väldigt glada att vi kan göra den här insatsen idag. När man hittar ett så känns det ju väldigt bra att äntligen få göra något åt det.”

Ja, kul att chefen får känna sig nyttig. Att det är polisen som skall göra omhändertaganden har på senare tid inte varit så kinkigt. Inte att den fd djurägaren går under ekonomiskt heller.

”Vi har konstaterat att miljön här är helt oacceptabel. ”

Ett föreläggande om uppstädning är inte aktuellt.

”Dom ser väldigt friska och väldigt pigga ut så det skulle ju va om någon veterinär hittar någonting  på dom som inte är bra. Men vi hoppas ju att dom här ska gå att sälja”, fortsätter Marcus.

Att en veterinär skall titta innan djuren förs bort hoppar man också över.

Länsveterinär Juha Toropainen skriver på Länsstyrelsen i Skånes Facebook att:  ”Lst ska inte göra omedelbara omhändertaganden utan att djur far illa - lidande är grundrekvisit.”

Kanske skulle man prata ihop sig.

”En djurambulans kallas till gården efter beslutet att samtliga femton hundar ska omhändertas.”

Djurambulansen i Skåne AB. Det företaget hämtade också katter och kaniner under samma dag. Dagen efter kunde man läsa på deras Facebook ”Upphittade djur":  ”10 st kaninburar önskas köpa akut! Finns det någon som har? inne eller ute spelar ingen roll! Ring 0762012266.”

När jag var 6 år gammal och skulle få kaniner var det buranskaffning som gällde först. Och kaniner sen. Jag undrar hur de omhändertagna kaninerna hade det under natten. Kanske i vilt slagsmål hopsläppta i en box? Kaniner som släpps ihop är nämligen inte så gulliga som man kan tro utan mördarmaskiner. 

Permalink

Påkörd av rullstol  (Djur och djurskydd) Publicerat måndag 10 mars 2014 10:30

Blogg forysta :Astrids miljö- och samhällsblogg, Påkörd av rullstol

Anna Njord är djurskyddshandläggare i Värmland. Hon var en av dem som deltog i nyhetskampanjen i TV4 den 5 mars där handläggare i ett antal län beklagade sig över de ökande hoten mot dem från djurägare. Av någon anledning är Njord inblandad i minst tre av fyra anmälda händelser i Värmland 2013.

18 januari 2013 avser Karin Gullbring. Vem kollegan är framgår inte: ”Tidigare kontroll hade skett hos djurhållaren. Djurhållaren uppgav då att han hade mycket aggressiva hundar som var tränade skyddshundar. Vid uppföljande kontroll ville inte djurhållaren släppa in handläggarna i bostaden utan tog ut hundarna lösa i trädgården en och en. En av hundarna hoppade upp och nafsade kollegan i armen för att sedan nafsa mig i handen.”

Den 23 april 2013 avser Katarina Hjärpe och Anna Njord. De har gjort var sin anmälan så det blir två i statistiken: ”När jag och Anna N framförde till djurägaren att vi var där för att utföra en djurskyddskontroll blev den ena djurägaren (mannen) väldigt upprörd och aggressiv. Mannen tog tag i mig med båda händerna för att sedan släppa ena handen och måtta slag mot mitt ansikte. Slaget hindras av min kollega och mannens sambo. Slag inträffar aldrig. Mannen riktar även verbala hot mot mig och Anna N.”

Njords version: ”Djurhållaren var på väg att lämna hemmet i en husbil. Djurhållaren gick ur bilen då vi anlände. Djurhållaren blev mycket upprörd och tog tag med båda händerna i C. H. för att sedan slöppa med hö hand och höja en knuten näve. C. H. backade och A. N. höjde armen och höll den mellan djurhållarens knutna hand och C. Hs ansikte. Djurhållaren hotade att han skulle sjuta oss båda samt backa över oss med bilen om vi inte gav oss av”.

Stavfelet är Njords. Djurhållare förväntas alltid vara glada och vänliga samt avbryta alla pågående aktiviteter för att visa djur. Situationer och irritationer som lätt kunnat undvikas med aviserade besök.

Den 11 juni 2013 Anna Njord: "Djurhållaren stod utanför huset och pratade med handläggare. Djurhållaren var upprörd och ville inte visa djuren. Djurhållaren sprang mot Länsstyrelsens bil och ropade att hon skulle repa bilen med en nyckel som hon höll i handen. Samtidigt så kommer en kvinna ut genom dörren och småspringer nedför trappan med en piassavakvast. Kvinnan höjer kvasten och hytter med den medan hon spåspringer efter handläggaren och skriker –Ge er av…"

Den 12 juni 2013 Anna Njord: ”Den rullstolsbundna djurhållaren blev mycket upprörd under kontrollen. Djurhållaren körde på handläggaren med rullstol samt slog handläggaren ett flertal gånger i sidan. Djurhållaren hade inte kraft att orsaka smärta med slagen.”

2011 blev Anna Njord och Erika Öberg mötta av tillmälen som ”hora” av en djurhållare med Asperger. Kontrollen avsåg en anmälan mot hans hundar som visade sig vara obefogad. Djurhållaren krävde att få se legitimation som inte fanns med. Han krävde också att rapport skrevs på plats.

2012 finns en mail från en djurägare till Eva Jansson där han klagar på handläggningen och handläggarens och veterinärens kompetens. Djurhållaren skriver bl a att han hoppas handläggarens man har en annan så att hon också blir ensam.

Det var allt. Såklart de måste åka två för att kunna freda sig mot rullstolar!

Permalink

Som man känner sig själv känner man andra  (Djur och djurskydd) Publicerat onsdag 05 mars 2014 13:30

Blogg forysta :Astrids miljö- och samhällsblogg, Som man känner sig själv känner man andra

Länsstyrelserna har en riksomfattande kampanj idag om hur hotade djurskyddsinspektörerna är och framträder i riks- och lokalnyheter över hela landet.  Knappt har ju länsstyrelsens i Skånes serie ”Djurskyddsinspektörerna” visats klart förrän man öppnar en facebooksida för att tala om för den stora allmänheten hur bra man är. Kritiska röster avfärdas enligt känt maner med kränkande kommentarer som ”rättshaveristmaffia”. De mest kritiska kan tystas genom att ”blockas”, vilket jag som totalt facebooksokunnig, förstår som att personen stängs av från att kommentera. Lämnas gör dock alla glada tillrop som att ”tur att ni finns!”

Linnéa Stålhandske har jag personlig erfarenhet av. Jag har aldrig hotat henne och inte heller kommit hem till hennes hem med beväpnad back up.  I min blogg har jag underbyggda fakta vilket man inte alltid kan beskylla Linnéa för. Exempelvis tror hon att en nedfallen elstängseltråd (som givetvis aldrig fallit ner) blir en säkerhetsrisk om den jordar i ett stängsel. ”För då blir hela stängslet strömförande” slut citat. Att det strider mot naturlagarna och att allt blir strömlöst behöver inte bekymra då hon antas ha den utbildning som behövs. Har man inte kunskapen gör det ingenting heller eftersom juristerna kan ännu mindre om naturvetenskap eller nästan ingenting.

Hur som helst så har hon, liksom kollegerna, en väldig vurm för att se mitt sovrum. Sverker Olsson var den första att visa detta intresse och stack inte under stol med vad han ville. Flickorna tycker tydligen det är helt normalt att släppa upp en strid ström av främmande karlar i sitt sovrum. Som man känner sig själv, känner man visst andra.

”För du har väl inget du vill dölja?" frågar hon med poliserna bakom ryggen när jag ifrågasätter vad hon ska upp i sovrummet att göra. Den där utbildningen i bemötande missade nog Linnéa helt eller också är det faktiskt så att hon själv gärna ser några främmande, oanmälda personer, gärna uniformsklädda för att ge en extra kick, i sitt sovrum där hon glatt visar fram allt hon kan tänkas ha där. Vi är ju alla olika.

Permalink

Nog är nog  (Djur och djurskydd) Publicerat fredag 28 februari 2014 09:02

Blogg forysta :Astrids miljö- och samhällsblogg, Nog är nog

Bonden och uppfinnaren Sten-Gunnar Hörbergs mångåriga kamp mot fyrkantiga myndigheter kan nog bäst jämföras med Don Quijotes likaledes hopplösa strid mot väderkvarnarna. Kreativa människor ses inte med blida ögon av myndighetssverige, speciellt inte om byggnaderna är slitna. I stället för att uppmuntra och stödja småföretagare skall de tryckas ner med maktmedel. För några dagar sedan utsattes Sten-Gunnars familj för ännu ett bryskt polisingripande då gårdens katter fördes bort. Sverige är nog unikt i det avseendet att här hjälper man inte hemlösa djur utan gör djur med ett hem hemlösa.

Sten-Gunnar har varit mycket aktiv i pressen för att väcka uppmärksamhet hur Sveriges myndigheter krossar både djur och människor under förespegling av "världens bästa djurskydd". Kanske fick katterna betala priset för husses uppstudsighet?

Så här skriver han själv:

"Härmed avsäger jag, 19510212-xxxx Sten-Gunnar Hörberg, mig mitt svenska medborgarskap.

 I 25 ås tid har svenska staten i strid med sina egna lagar, EU–rätten och internationellt undertecknade konventioner motarbetat, terroriserat, skadat mig och min familj och inte minst våra djur.

Det hela började med att staten motarbetade mig när jag ville köpa en jordbruksfastighet, en fastighet som man sedan lät en icke behörig person förvärva. I över 20 år har man sedan dess idkat rena rama terrorn mot mig och på det viset hållit mig fängslad vid ett arrende som jag inte vill ha.

Denna dag den 25/2 2014 har Länsstyrelsen i Jönköping genom polisen tvingat sig in i vår bostad utan vare sig brottsmisstanke eller order från åklagare men under förevändning av att undanröja säkerhetsrisk.

Säkerhetsrisken skulle vara jag, jag befann mig flera mil därifrån. Vidare har man stulit och bortfört ett okänt antal oskyldiga, värnlösa katter. Katter är väldigt svårt att flytta och hålla provisoriskt på en plats där de inte är vana, annars hade jag räddat undan dem.

Min uppgift för dagen var att avverka ett antal större aspar i ett skogsbestånd i delvis blockterräng, ett arbete som är minst lika riskfyllt som att arbeta med stormfälld skog. Att i sådant läge förse en med chockbesked, ilska, sorg och ångest är verkligen en säkerhetsrisk då det krävs fullständig koncentration och bedömningsförmåga för att arbetet inte skall urarta till olyckshändelser.

Enl. min jurist, Berndt Eriksson, har mina mänskliga rättigheter åsidosatts i 20 år enligt europakonventionen om de mänskliga rättigheterna art. 6. 20 år av ångest, skräck och otrygghet, skadat familjeliv och företagande och att man aldrig får möjlighet att ge djuren det välstånd de ska ha och har all rätt till. Sverige skryter med att man har världens bästa djurskyddslag men använder den till utstuderat djurplågeri.

De två senaste vintrarna har jag mer eller mindre levt som flykting och hållit djur gömda. I samband med att jag tog hem djur i somras för att de skulle få gå på bete uttalade Länsstyrelsen att det minsann var en prestigesak för dem att vi inte får ha hand om djur.

25 år av terror, förtal och skadegörelse är 25 år för mycket, det går inte att tro att det skall upphöra, det går inte att tro att på ett drägligt liv, jag kan inte förlika mig med tanken på vara delaktig i ett samhälle som behandlar människor och djur på det viset som "Moder Svea" gör och dessutom inte kan stå för det utan hela tiden mörka det med lögner.

Därför vill jag inte längre ha mitt medborgarskap i Sverige. Skulle jag dessutom komma till beslut om att avsluta mitt liv beror det på det ovanstående och inte på något annat."

Permalink
|

öppna
stäng

Du måste vara ansluten för att skriva ett meddelande till forysta

Du måste vara ansluten för att lägga till forysta till dina vänner

 
Skapa en blogg